کلیپ سوتی.کلیپ دیدنی.کلیپ های جدید داغ

کامپیوترشمامرداست یازن؟


 

ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺯﻥ ؟!
1. Notepad ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ .(توضیح:راست کلیک کنید و گزینه tex document را بزنید)
2. ﻣﺘﻦ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ :
CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love you"
3. ﻓﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻡ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﻴﺪ:
computer_gender.vbs
4. ﻓﺎﻳﻞ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ .
ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﻱ ﻣﺮﺩ ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺗﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ , ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﻱ ﺯﻥ ﺷﻨﻴﺪﻳﺪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺗﺎﻥ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ...!!


+ نوشته شده درجمعهساعت 3 قبل از ظهرتوسط علیرضا | | تعداد بازدید : 851

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ