کلیپ سوتی.کلیپ دیدنی.کلیپ های جدید داغ

مرد باش! زمین به مرد بودنت نیاز داره !


 مرد باش
زمین به مرد بودنت نیاز داره ....
مرد باش . مردونه حرف بزن . مردونه بخند . مردونه عشق بورز ...
مردونه گریه کن ، مردونه ببخش ....
مرد باش ، نه فقط باجسمت ، بانگاهت ، با احساست ، با آغوشت ... مردباش و هیچوقت نامردی نکن
مخصوصا برای کسی که به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده مرد باش .

عجـــایـب عـشـــــق, مطالب خواندنی جالب

هرکسی با انجام کار خاصی میتونه شما را خوشحال کنه
ولی فقط یک نفر خاص میتونه بدون انجام کاری شما را خوشحال کنه

عجـــایـب عـشـــــق, مطالب خواندنی جالب

و من همه*ی جهان را در پيراهن ِ گرم ِ تو خلاصه می*کنم.

عجـــایـب عـشـــــق, مطالب خواندنی جالب

از بچگی بهمون میگفتن از کسی نتـرس، فقـــط از خــــدا بتـرس
در حالــی که باید می گفتن از همـــه بترس، به جــــــز خــــدا ...!

عجـــایـب عـشـــــق, مطالب خواندنی جالب

از عجـــایـب عـشـــــق همـــــین بـس ....
تـنهـــــــا همــــانی آرامـــت می کـــــند ....
کـــــه دلـت را آتـــــش زده ....

عجـــایـب عـشـــــق, مطالب خواندنی جالب

درقلبی که شاد میکنی
درلبخندی که به لب می نشانی
خدا با من است. خدا با توست
خدایمان را آشکار کنیم...

عجـــایـب عـشـــــق, مطالب خواندنی جالب

رسیدن آداب دارد.
وقتی رسیدی باید بمانی،
باید بسازی
باید مدام یادت باشد که چه قدر زجر کشیدی تا رسیدی
که آرزویت بوده برسی ...
وقتی رسیدی باید حواست باشد
تمام نشوی!

عجـــایـب عـشـــــق, مطالب خواندنی جالب

بوی عشـــــــــــــقه ، که به بهشت هم بویی داده

عجـــایـب عـشـــــق, مطالب خواندنی جالب

با دستهای خالی به دنیا آمده ایم
و با دستهای خالی از دنیا خواهیم رفت
نگران چیزهایی که آرامش را از تو میگیرند نباش ..!!


+ نوشته شده درجمعهساعت 0 قبل از ظهرتوسط علیرضا | | تعداد بازدید : 1496

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ