آموزش دوخت شلوار کمر کشی

کلیپ سوتی.کلیپ دیدنی.کلیپ های جدید داغ

آموزش دوخت شلوار کمر کشی


شلوار کمر کشی

مقدار پارچه :عرض ۱۵۰( یک قد + ۲۰ ) عرض کمتر از ۱۵۰ (دو قد + ۳۰-۴۰) پارچه آب برود ۲۰-۲۵ سانت اضافه

مقدار کش : دور کمر + (۱٫۵-۲) سانت اضافه مقدار کش ما است .

الگو

از گوشه کاغذ نقطه Aدور باسن ۱/۴ +(۰٫۵-۱) سانت

نکته

اندامی : ۱/۴ دور باسن + ۱-۳ سانت آزادیا گشاد از نقطه A داخل می شویم نقطه B از نقطه A قد شلوا

پایین می آییم نقطه C دور باسن ۱/۴ + ۲-۳ سانت بلندی فاق از نقاط AوB پایین می آییم (E.F) از E به F وصل

می کنیم از نقطه F سانت ۳-۴ بیرون می رویم نقطه O از نقطه C دم شلوار یا اندازه می زنیم دور پا /۲ عدد

معمولی ۲۰-۱۵ سانت می باشد از نقطه R سانت۱-۱٫۵ پایین می آییم از نقطه S به C وصل می کنیم از نقطه

o به s صاف وصل می کنیم اگر خواستیم پاچه ها راسته باشد از نقطه s موازی با خط A.C با اندازه ی ۴۰-۳۰

سانت بالا می رویم بعد وصل می کنیم به نقطه O زاویه در نقطه K هست را باید از بین ببریم خط B.F را نصف

می کنیم بعد از نقطه O سانت ۱٫۵-۲ صاف می رویم و بعد هلال به W وصل می کنیم

پشت

(کشیدگی پشت شلوار )بلندی فاق برای بلندتر می باشد از نقطهB سانت ۳-۴ بالا می رویم از نقطه

M به A وصل می کنیم از نقطه F سانت ۶-۸ جلو می رویم وقتی که پهنای شخصی از قسمت باسن

کم باشد فاق جلو ۳ پشت ۶ می گیریم ولی اگر پهنای کسی در پشت زیاد باشد (باسن برجسته)

یا ران های درشت داشته باشد فاق جلو۴ پشت ۸ می گیریم افرادنرمال جلو ۳٫۵ پشت ۷ می گیریم

بلندی زانو از نقطه A پایین می آییم ۲ سانت از نقطه K بیرون می آییم از دم شلوار نقطه S یک سانت

بیرون می آییم از نقطه J به I صاف وصل می کنیم N به J هلال وصل می کنیم برای دوخت خط O.S را

اندازه می زنیم خط N.I را اندازه می زنیم روی خط N.I را مقدار اختلاف آن را از N پایین می آییم

از نقطه L سانت ۲-۳ صاف می آییم بعد هلال به M وصل می کنیم نقطه K پیچیدگی دم شلوار

به داخل یا پشت برای این که این طوری نشود ۲ سانت از نقطه K جلو می رویم پهنای کش + ۱-۱٫۵

سانت را بالای الگو اضافه می کنیم برای دوخت اول بغل های پا را می دوزیم بعد از پاچه ها را رو

می کنیم و داخل آن که وارونه است می کنیم بعد فاق را از وسط دوخت می زنیم و بعد هم کش شلوا

را می دوزیم به این صورت که ۱٫۵ سانت از بالا بعد کش را می گذاریم پارچه را تا می کنیم و از ۰٫۵

سانت پایین کش دوخت می زنیم کش دوخته نمی شود .

باعضویت ماراحمایت کنید.


+ نوشته شده درساعت 10 بعد از ظهرتوسط علیرضا | | تعداد بازدید : 1899

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ