کلیپ سوتی.کلیپ دیدنی.کلیپ های جدید داغ

نحوه دوخت شلوار حاملگی

نحوه دوخت شلوار بارداری , دوخت شلوار حاملگی


نحوه دوخت شلوار بارداری , دوخت شلوار حاملگی
نحوه دوخت شلوار حاملگی:
الگوی شلوار را با توجه به اندازه‌های خانم باردار رسم کنید بدون ایجاد پنس یعنی در جلو و پشت پنس‌ها بسته نشود.
الگوی اولیه شلوار در سایت موجود می باشد.
قسمت‌ هاشور خورده را جدا کنید.
از قسمت( (ـ) خط چین و …) کاربن شود.
روی خط A-B دکمه دوخته با فواصل کم، روی خط C-D شلوار جا دکمه دوخته می‌شود. که در فواصل ماههای بارداری محل دکمه‌ها را تغییر دهید.

نحوه دوخت شلوار بارداری , دوخت شلوار حاملگی


+ نوشته شده درجمعهساعت 11 بعد از ظهرتوسط علیرضا | | تعداد بازدید : 1123

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ